Activiteiten
Maandopening

Met de groepen 3 t/m 8 introduceren we maandelijks gezamenlijk het nieuwe levensbeschouwelijke thema tijdens een maandopening. Een van de teamleden leidt deze bijeenkomst. Dit gebeurt aan de hand van een eigen verhaal, een gedicht of een eigentijds verhaal met een referentie naar een Bijbelverhaal. We koppelen dit aan verschillende religies, culturen en tradities. De rest van de maand wordt hierover in de klas verder gesproken.


Maandsluiting

Op de laatste vrijdag van de maand sluiten we de dag met onze maandsluiting. Dit is een open podium waarop de kinderen op een creatieve manier kunnen laten zien wat ze de afgelopen maand gedaan hebben. Ze hebben iets voorbereid met bijvoorbeeld muziek, dans, toneel of een filmpje en laten dit op het podium aan de aanwezigen zien. Ouders zijn daarbij van harte welkom.

Het stimuleert kinderen tot groot enthousiasme en creativiteit. Ze leren op deze manier vanaf jonge leeftijd op het podium te staan, maar ze leren ook om naar elkaar te luisteren en respect te tonen voor de prestatie van medeleerlingen. Het is vaak ook een mooi moment om datgene waarmee ze de afgelopen maand druk bezig zijn geweest te reflecteren en af te sluiten.

Kortom: we zien ze schitteren!

Een voorbeeld van een filmpje dat kinderen tijdens een van onze maandsluitingen lieten zien als afronding van het schoolbrede thema ‘ Ruimte’ kunt u hieronder bekijken.

Bekijk hier het filmpje over de ruimteSchittertijd

“Schitteren met de hele school”

Een aantal keer per jaar is het ‘ Schittertijd’ op de Blauwe Aventurijn. Leerkrachten, ouders en externe partijen bieden dan een breed scala aan vaardigheden aan op het gebied van Cultuureducatie. Kinderen kiezen zelf voor een workshop waardoor ze ook met kinderen uit andere groepen aan de slag gaan.
Drie weken lang volgen ze de workshop waarna het eindresultaat gepresenteerd wordt tijdens een maandsluiting die in het teken staat van ‘ Schittertijd’ .

U kunt denken aan een workshop als: Breien, muziek, timmeren, koken, sporten, tekentechnieken, 3D ontwerp&printen, dansen, natuur.

Heeft u zelf een mooi talent dat u wilt delen met onze leerlingen? Schroom dan niet om u op te geven en een workshop aan de kinderen te geven.

Lees meer over de jaarlijkse activiteiten
Jaarlijks

Op onze school doen we nog veel meer leuke activiteiten. De vaste activiteiten die jaarlijks terug komen zijn bijvoorbeeld: kinderboekenweek, week van de lentekriebels, sportdag, Kerst, Sinterklaas, Koningsspelen, Sportdagen, Pasen en het Suikerfeest. De leerkrachten organiseren, vaak samen met ouders, de activiteiten. Bij de meeste activiteiten zijn ouders van harte welkom om mee te genieten van al het moois. Elke activiteit die we schoolbreed doen kunt u herkennen aan de thematafel in onze aankomsthal. Een overzicht van al onze schoolactiviteiten vindt u terug in onze jaarkalender.

Bekijk hier onze jaarplanningOuderbetrokkenheid

Wij geloven dat de ontwikkeling van een kind een samenwerking is tussen het kind, de school en de ouders. Daarom vinden wij het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij het onderwijs van uw kind. We hebben regelmatig oudergesprekken en kunt u de groepsleerkracht(en), de intern begeleidster en de directeur altijd aanspreken.
Daarnaast zijn er veel ouders die helpen met allerlei activiteiten op onze school. Van het organiseren van de Kerstviering of Sinterklaas tot luizenpluizen en het begeleiden van groepjes tijdens sportdagen.
Ook betrekken we daar waar mogelijk ouders bij de lessen. Zo kwam een moeder vertellen over haar werk als jurist of vertelt een ouder over het lichtjesfeest dat ze altijd vieren in hun cultuur.
Tenslotte zijn er ouders actief in onze Ouderraad en Medezeggenschapsraad

Lees meer over de Blauwe Aventurijn betrokken in Togo
School in Togo

Basisschool de Blauwe Aventurijn wil graag iets doen voor anderen die dit nodig hebben. We willen onze leerlingen leren dat zij zelf een bijdrage kunnen leveren om deze wereld een beetje beter te maken. Daarom hebben wij een goed doel uitgekozen, gerelateerd aan het onderwijs, waar wij graag een steentje aan bijdragen: een school in Lomé. Lomé is de hoofdstad van Togo, een land in West-Afrika. We zijn begonnen met de basisvoorzieningen. In de kerstvakantie van 2015 hebben we van de opbrengst van onze jaarlijkse Fancy Fair een watervoorziening gemaakt. De mensen waren daar ontzettend blij mee. Nu zijn we begonnen met het bouwen aan een klaslokaal in een basisschool in Lomé. Zo krijgen de kinderen een betere kans op onderwijs. In het filmpje onder deze pagina kunt u zien hoe de school er nu uit ziet. Elk jaar houden we een inzamelingsactie met oude spullen. Draagt u iets niet meer, maar is het in een goede staat? Breng het dan bij ons langs. Dan zorgen wij ervoor dat het in Togo komt. Als u meer wilt weten over dit project kunt u juf Shirley hierover aanspreken.

Video: Blauwe Aventurijn in Togo 2017

De basisschool de Blauwe Aventurijn uit Utrecht gaat een klaslokaal bouwen in Togo. In het filmpje ziet u de kinderen met kleding die wij hebben ingezameld voor de mensen in Togo. Bekijk de video over Togo hiernaast of anders via ons Youtube kanaal.

Bekijk op Youtube