Brede school Hoograven
“Samen kunnen we meer”

Onze school maakt deel uit van de Brede School Hoograven. Een Brede school is de samenwerking van scholen en andere partijen, zoals kinderopvangorganisaties. De Brede School Hoograven bestaan uit vijf basisscholen, verspreid over drie locaties. Het zijn de Ariënsschool, de Blauwe Aventurijn, de Da Costaschool, De Hoge Raven en de Sint Jan de Doperschool. Daarnaast bestaat de Brede School Hoograven uit peuterspeelzaalorganisatie Spelenderwijs, kinderopvangorganisaties Ludens en KMN Kind & Co en sociaal makelorganisatie Vooruit.
U kunt altijd onze Brede School coördinator Rob Peters mailen voor meer informatie.


Wat doet de Brede School?

De Brede School biedt een veilige, uitdagende omgeving met kwalitatief hoogwaardig onderwijs, kind & gezin gerelateerde voorzieningen en activiteiten om leerlingen meer kansen te bieden om hun talenten te ontwikkelen en goed op te groeien.

Dit doen we onder andere door een breed aanbod van cursussen op het gebied van sport en cultuur en verschillende activiteiten.

Ook is er een Brede School Academie waar talentvolle kinderen met een taalachterstand kunnen werken aan hun taalvaardigheid. Zo maken ze meer kans om naar havo of vwo te gaan.


“De Brede School als spil in de wijk”

Een school heeft een directe relatie met de buurt. De meeste kinderen die een school bezoeken zijn afkomstig uit de wijk. Een Brede School biedt niet alleen kinderen, maar ook ouders de gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ontplooien. Veel scholen hebben ouderlokalen, die benut worden voor allerlei activiteiten rond opvoeden en opgroeien.

Lees meer op de site over de Brede school.

Volg de Brede School op Twitter.

Ik wil mijn kind graag opgeven voor de Brede School Activiteiten