Medezeggenschapsraad
Ouders en leerkrachten werken samen!

De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met het beleid van de school en heeft in deze zaken een adviserende of beslissende stem. Ze denkt mee over onderwijskundige zaken, reglementen en het formatieplan. Soms heeft de MR alleen adviesrecht, soms mag het schoolbestuur alleen een besluit doorvoeren als de MR daarmee instemt. Dit is wettelijk geregeld.
De leden van de MR komen elke zes weken bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. U mag als toehoorder bij de vergadering aanwezig zijn, mits u zich van te voren heeft aangemeld via mr@blauwe-aventurijn.nl. Dit mailadres is ook te gebruiken voor overige vragen aan de MR.


De MR bestaat op dit moment uit:

Corinne van der Steeg (ouder)
Puk Witte (ouder)
Jenny Oreel (leerkracht)
Marjolein de Wit (leerkracht)