Rob Peters


Rob Peters

Brede School Hoograven coördinator

De Blauwe Aventurijn is 1 van de 9 kernpartners van de Brede School Hoograven.
Als Brede School Hoograven hebben we het motto: “Actief leren, spelen en recreëren, doen we met elkaar!”

Mijn taak is vooral om op beleidsniveau de samenwerking tussen de kernpartners te bevorderen. Het geheel is meer dan de som der delen, daar ben ik van overtuigd.
En dan zijn er natuurlijk de naschoolse Brede School Activiteiten, waar in Hoograven Noord de kinderen van de Sint Jan de Doperschool en de Blauwe Aventurijn in gezamenlijkheid aan deelnemen. Zo proberen we bij te dragen aan meer begrip en verdraagzaamheid tussen kinderen en hun ouders in een Vreedzame wijk.
Ik werk, met korte uitstapjes, al heel wat jaren in de wijk Hoograven. En nog steeds met veel plezier.
Hoograven is een prachtwijk met mooie voorzieningen voor kinderen.

Ik wil mijn kind opgeven voor de Brede School Activiteiten

Mijn collega’s

Maak kennis met mijn collega’s:


Anas Mahameed
Conciërge

 

Ons team
Overzicht

 

Onze stagiaires
van de Pabo