Ouderraad
Zonder OR geen leuke activiteiten op school!

De Ouderraad(OR) draagt zorg voor de organisatie van veel activiteiten in onze school, zoals de kerstviering, de avondvierdaagse, het afscheid van groep 8 en de schoolfotograaf. Maar de Ouderraad wordt ook gebruikt als klankbord voor de school. Als de school wil weten hoe ouders over iets denken, kan zij een vraag bij de OR neerleggen.


Gezellig met elkaar kennismaken tijdens de koffieochtenden!

De MR en OR organiseren voorafgaand aan hun vergaderingen koffieochtenden in ons ouderlokaal. Een gezellig, informeel moment waarop zij punten die besproken gaan worden op hun vergadering aan meer ouders kunnen voorleggen om zo een bredere mening te peilen. De data van OR/MR vergaderingen en koffieochtenden staan op de jaarkalender en worden aangekondigd via Schoudercom. Onze OR kunt u bereiken via or@blauwe-aventurijn.nl


De OR bestaat dit moment uit:

Roeland van Westerop (voorzitter)
Nils Bonder (penningmeester)
Tania Rutters (secretaris)
Marie Onderstal
Myrthe van Schijndel
Marijke Kieviet-Rang
Branko Klawer
Hans Kraaij
José Biewenga
Francis de Graaf
Christiaan Bonebakker
Matthijs Weststeijn