Voor ouders
Inschrijven

Onze school groeit en de ruimte is beperkt. Het is verstandig dat u een goede oriëntatie doet, maar we vragen u zodra u voor onze school gekozen heeft zo snel mogelijk aan te melden om teleurstellingen te voorkomen. Als uw kind geboren is in 2016 is er op dit moment helaas geen plek meer op onze school. Ouders van kinderen uit geboortejaar 2017 zijn van harte welkom op een van onze informatieochtenden.
Zie hieronder hoe de aanmeldingsprocedure werkt.

Voordat u uw kind aanmeldt, adviseren wij u één van onze informatieochtenden te bezoeken zodat u een gegronde keuze maakt voor onze school. Tijdens de informatieochtend vertellen wij u meer over onze school en leiden we u rond. Aan het eind ontvangt u -indien gewenst- het (voor)aanmeldingsformulier.

Voor broertjes en zusjes van onze leerlingen is er (mits op tijd ingeschreven) altijd plek.

U kunt zich aanmelden voor een informatieochtend via ons formulier. Of u kunt altijd even bellen.

Verhuist u binnenkort naar onze wijk en zit(ten) uw kind(eren) op dit moment op een andere school, neem dan contact met ons op voor een afspraak.


Hoe gaat de aanmeldingsprocedure in zijn werk?

Vooraanmelding 2-jarigen
Uw kind kan volgens de wet officieel aangemeld worden als het drie jaar is. Op onze school kunt u uw kind vooraanmelden. Dit kan vanaf de leeftijd van 2 jaar. Wanneer uw kind rond de drie jaar is krijgt u van de school bericht of uw kind geplaatst kan worden. Wanneer uw kind geplaatst wordt, wordt de vooraanmelding een definitieve inschrijving. U krijgt hiervan uiteraard bericht van de school. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen wordt er geloot.

Data loting
Eind januari 2020 wordt er geloot voor de kinderen die geboren zijn tussen januari 2017 en juni 2017. Eind mei 2020 wordt er geloot voor de kinderen die geboren zijn tussen juli 2017 en eind december 2017. Zorg dus dat u uw kind op tijd aanmeldt!
De loting gebeurt anoniem en altijd door een schoolmedewerker onder toezicht van een ouder uit de medezeggenschapsraad. Direct na de loting worden de ouders van de in- en uitgelote kinderen via email geïnformeerd over de plaatsing.

Klik hier voor het inschrijfformulierInformatie ochtend

Bent u benieuwd naar onze school?

Regelmatig zijn er informatieochtenden voor geïnteresseerde ouders.
Op deze vrijdagochtenden krijgt u van onze directeur Myriam Rijks informatie en een rondleiding door onze school. Een informatieochtend duurt ongeveer een uur. U kunt alle vragen stellen en gelijk zien hoe het bij ons op school gaat. Aan het eind kunt u -indien gewenst- een (voor)aanmeldingsformulier meenemen. U kunt zich aanmelden via ons invulformulier voor een rondleiding of even bellen naar: 030-288 1655.

De informatieochtenden zijn op vrijdag van 9 tot maximaal 10:30 uur op de onderstaande data.

Hopelijk tot snel! En lees hier verder als u wil weten hoe wij u als ouder op de hoogte houden.Informatieochtenden
schooljaar 2019

0
MAART*
0
MEI (vol)
0
JUNI

*Let op! De informatieochtend van 15 maart vervalt.

Op 15 maart is er een nationale onderwijsstaking. Juist omdat wij het zo belangrijk vinden dat alle kinderen op een goede, kwalitatieve manier onderwijs kunnen blijven krijgen, doet onze school ook mee aan deze staking. Wij willen heel graag duidelijk maken aan de regering dat er meer geïnvesteerd moet worden in de toekomst van uw kinderen, onze leerlingen.
Ouder communicatie

“Weten wat er speelt in de klas van uw kind”

We maken graag gebruik van moderne communicatiemiddelen. Daarom hebben we in 2014 het ouderplatform ‘Schoudercom’ ingezet. Alle schriftelijke communicatie met ouders gaat via dit platform, waarvan u aan het begin van het schooljaar dat uw kind 4 wordt een inloglink ontvangt.
We schrijven blogs over wat er gebeurt in de klas. De communicatie tussen leerkrachten en ouders gaat erg snel en is heel handig.

De nieuwsbrief krijgt u elke maand via Schoudercom. Er worden veel nieuwe updates gegeven via deze site.

Het platform bevat een kalender met alle activiteiten en er zijn belangrijke documenten zoals ons schoolplan, notulen van OR/MRvergaderingen en presentaties van ouderavonden te vinden. Meer informatie over Schoudercom vindt u op schoudercom.nl

Wilt u weten hoe ziekmelden en verlofaanvragen werkt? Lees hier verder.
Ziekmelden & verlofaanvraag

Ziekmelden

Als uw kind ziek is, vragen wij u om hem/haar tussen 8.00 en 8.30 uur af te melden via 030-2881655.


Verlofaanvraag

Verlof aanvragen buiten de vakantieperiodes kan onder een beperkt aantal voorwaarden die door de wet zijn voorgeschreven. Bekijk de voorwaarden van bijzonder verlof aanvragen op site van Gemeente Utrecht.

Als u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren) kan dat via de onderstaande knop ‘aanvragen verlof’. Zodra u het bijbehorende formulier heeft ingevuld en heeft verstuurd, komt deze aan bij de directeur. Zij zal zo u zo snel mogelijk laten weten of het aangevraagde verlof akkoord is.

Ongeoorloofd verzuim (dit is verlof zonder toestemming) en langdurige afwezigheid door ziekte moeten wij als school melden bij de verzuimambtenaar van de gemeente Utrecht. Benieuwd naar de schoolvakanties? Deze vindt u hier.


Hier kunt u uw verlof aanvragenSchooltijden & vakanties

Op de Blauwe Aventurijn hebben we een continu rooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag op school overblijven. Ze eten dan in de klas, samen met de leerkracht, hun meegebrachte lunch. Daarna gaan ze buiten spelen om na de pauze weer fris verder te gaan.

Onze lestijden voor alle groepen zijn als volgt:

Maandag 8.30-14.15 uur
Dinsdag 8.30-14.15 uur
Woensdag 8.30-12.30 uur
Donderdag 8.30-14.15 uur
Vrijdag 8.30-14.15 uur

Aan het begin van het schooljaar ontvangt elk gezin een jaarkalender met de belangrijkste activiteiten en alle vrije dagen. De planning voor het schooljaar 2016-2017 vindt u hieronder.

De vakanties van schooljaar 2018-2019 zijn als volgt:

 

Herfstvakantie
22 t/m 26 oktober

Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 1 maart

Meivakantie
29 april t/m 3 mei

Pinkstervakantie
10 juni t/m 14 juni

Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari

Goede Vrijdag en Pasen
19 april t/m 22 april

Hemelvaart
30 & 31 mei

Zomervakantie
22 juli t/m 30 augustus


Overige vrije (mid)dagen vindt u op onze jaarplanning.

Bekijk hier onze jaarplanning