Image

Maandopening

Met de groepen 3 t/m 8 introduceren we maandelijks gezamenlijk het nieuwe levensbeschouwelijke thema tijdens een maandopening. Een van de teamleden leidt deze bijeenkomst. Dit gebeurt aan de hand van een eigen verhaal, een gedicht of een eigentijds verhaal met een referentie naar een Bijbelverhaal. We koppelen dit aan verschillende religies, culturen en tradities. De rest van de maand wordt hierover in de klas verder gesproken.

Image
Image
Image
Image

Maandsluiting

Op de laatste vrijdag van de maand sluiten we de dag met onze maandsluiting. Dit is een open podium waarop de kinderen op een creatieve manier kunnen laten zien wat ze de afgelopen maand gedaan hebben. Ze hebben iets voorbereid met bijvoorbeeld muziek, dans, toneel of een filmpje en laten dit op het podium aan de aanwezigen zien. Ouders zijn daarbij van harte welkom.

Het stimuleert kinderen tot groot enthousiasme en creativiteit. Ze leren op deze manier vanaf jonge leeftijd op het podium te staan, maar ze leren ook om naar elkaar te luisteren en respect te tonen voor de prestatie van medeleerlingen. Het is vaak ook een mooi moment om datgene waarmee ze de afgelopen maand druk bezig zijn geweest te reflecteren en af te sluiten. Kortom: we zien ze schitteren!

Tijdens de maandsluiting lieten de kinderen een filmpje zien over het schoolbrede thema 'ruimte' waar zij zelf in schitterden!

Informatie-ochtenden

Kom een kijkje nemen

We organiseren regelmatig informatie-ochtenden. U ontvangt meer informatie over ons onderwijs en de visie van de school. Daarna ziet u tijdens de rondleiding hoe we dit in de praktijk toepassen.


Data en aanmelden
Image