Image

Ouderbetrokkenheid

Image

Wij geloven dat de ontwikkeling van een kind een samenwerking is tussen het kind, de school en de ouders. Daarom vinden wij het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij het onderwijs van uw kind.

We hebben regelmatig oudergesprekken en kunt u de groepsleerkracht(en), de intern begeleidster en de directeur altijd aanspreken. Daarnaast zijn er veel ouders die helpen met allerlei activiteiten op onze school. Van het organiseren van de Kerstviering of Sinterklaas tot luizenpluizen en het begeleiden van groepjes tijdens sportdagen.

Ook betrekken we daar waar mogelijk ouders bij de lessen. Zo kwam een moeder vertellen over haar werk als jurist of vertelt een ouder over het lichtjesfeest dat ze altijd vieren in hun cultuur.

Tenslotte zijn er ouders actief in onze Ouderraad en Medezeggenschapsraad.

Informatie-ochtenden

Kom een kijkje nemen

We organiseren regelmatig informatie-ochtenden. U ontvangt meer informatie over ons onderwijs en de visie van de school. Daarna ziet u tijdens de rondleiding hoe we dit in de praktijk toepassen.


Data en aanmelden
Image