Image

Engels

Image

Wij zijn in het schooljaar 2018 - 2019 ons aan het orienteren op een nieuwe schoolbrede Engelse methode. Groep 7 & 8 werken nu met Hello World.

Ons streven is om in het nieuwe schooljaar 2019 - 2020 aan de slag te gaan met Engels vanaf de kleuters tot en met groep 8. Nu krijgt groep 8 les van een Engelse docent van het Gerrit Rietveld college. Een mooie samenwerking tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.


Informatie-ochtenden

Kom een kijkje nemen

We organiseren regelmatig informatie-ochtenden. U ontvangt meer informatie over ons onderwijs en de visie van de school. Daarna ziet u tijdens de rondleiding hoe we dit in de praktijk toepassen.


Data en aanmelden
Image