Image

Meerbegaafde leerlingen

Image

Op de Blauwe Aventurijn hebben wij in elke klas meerbegaafde leerlingen zitten. We bekijken wat de leerlingen al beheersen en waar ze binnen de reguliere stof nog instructie bij nodig hebben. Deze leerlingen krijgen binnen de klas uitdaging in bepaalde vakgebieden. Voor rekenen gebruiken wij "Rekentijgers" en "Kien". Voor taal worden de leerlingen extra aan het denken gezet met de methode "Denken over taal". Verder worden er Denksleutels ingezet door de leerkracht om het hoger orde denken te activeren.

Tijdens de dagelijkse lessen zetten we bij deze leerlingen extra in op het trainen van de executieve functies, inzetten van verschillende denkstijlen en de mindset.

Naast het aanbod binnen de klas bieden we twee keer per maand een “grote vooruitwerklab-les” aan. Deze lessen hebben een opbouwend en samenhangend karakter. Ze zijn gericht op bewustwording van de eigen denkstijl en het leren toepassen van andere denkstijlen als de opdracht daarom vraagt. Zelfkennis, flexibiliteit en samenwerken zijn dan van belang. Bij deze lessen zitten leerlingen uit verschillende leerjaren bij elkaar.

Naast dit aanbod zijn wij binnen de ons cluster ( Da Costa, Baanbreker & De Wereldwijzer ) bezig met het ontwikkelen van een Da Vinci klas. De verdere invulling komt in het schooljaar 2018 – 2019. Als we hier meer over weten zetten we deze informatie online.

Informatie-ochtenden

Kom een kijkje nemen

We organiseren regelmatig informatie-ochtenden. U ontvangt meer informatie over ons onderwijs en de visie van de school. Daarna ziet u tijdens de rondleiding hoe we dit in de praktijk toepassen.


Data en aanmelden
Image