Image

Ondersteuning

Image

Binnen onze school hebben we groepsleerkrachten maar ook ondersteuners. Dit zijn leerkrachten die buiten de klas met leerlingen aan de slag gaan. Deze leerlingen hebben ondersteuning nodig op verschillende vakgebieden en/of gedrag. De ondersteuning wordt besproken met de Intern Begeleider en de groepsleerkracht. Er wordt een plan van aanpak gemaakt voor de leerling en dit bespreken we met ouders.
De ondersteuning is voor verschillende vakgebieden. Zo kan het zijn dat uw kind extra taalondersteuning krijgt.

Als een kind achterblijft op verschillende onderdelen bij de cognitieve vakken wordt dit opgepakt door de ondersteuner.
Het kan ook dat uw kind voorloopt op vakgebieden maar nog een groei mindset moet ontwikkelen. Hierbij kan de ondersteuner uw kind op weg helpen.
De ondersteuning duurt minimaal 6 weken. Daarna wordt er een evaluatie gemaakt en gekeken of de ondersteuning nog nodig is.

Wilt u meer weten over ondersteuning op de Blauwe Aventurijn? Neem dan contact op met onze ondersteuners Zoi Baks (taal) of Hanneke Lambregts (rekenen). Zij vertellen u graag meer over ondersteuning.

Informatie-ochtenden

Kom een kijkje nemen

We organiseren regelmatig informatie-ochtenden. U ontvangt meer informatie over ons onderwijs en de visie van de school. Daarna ziet u tijdens de rondleiding hoe we dit in de praktijk toepassen.


Data en aanmelden
Image