Image

Leerlingenzorg

Image

Om elk kind te laten schitteren is het belangrijk om goed in de gaten te hebben wat het kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. De verschillen in onderwijsbehoeften houden wij goed in de gaten. Door met ouders en leerlingen hierover te praten krijgen we meer zicht op hoe het kind het beste leert. Deze inzichten koppelen we aan de resultaten en maken we een plan van aanpak voor elk kind.

Als een kind speciale zorg nodig heeft, gaat dit altijd in samenspraak met onze intern begeleider. Dit is een leerkracht met specialistische kennis over de onderwijskundige hulp aan kinderen en de begeleiding en ondersteuning van leerkrachten. Het gaat dan voornamelijk om kinderen met gedrag-, leer- of sociaal emotionele problemen. Ook hebben we speciale aandacht voor kinderen met dyslexie en een aanpak voor meerbegaafde leerlingen.


Open de schoolgids

Een vreedzame school

Informatie-ochtenden

Kom een kijkje nemen

We organiseren regelmatig informatie-ochtenden. U ontvangt meer informatie over ons onderwijs en de visie van de school. Daarna ziet u tijdens de rondleiding hoe we dit in de praktijk toepassen.


Data en aanmelden
Image