Image

Medezeggenschapsraad

Image

De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met het beleid van de school en heeft in deze zaken een adviserende of beslissende stem. Ze denkt mee over onderwijskundige zaken, reglementen en het formatieplan. Soms heeft de MR alleen adviesrecht, soms mag het schoolbestuur alleen een besluit doorvoeren als de MR daarmee instemt. Dit is wettelijk geregeld. De leden van de MR komen elke zes weken bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. U mag als toehoorder bij de vergadering aanwezig zijn, mits u zich van te voren heeft aangemeld.

Onze MR bestaat momenteel uit:

  • Lisette Boeren (ouder)
  • Tania Rutters (ouder)
  • Pauline Hoogveld (leerkracht)
  • Brechtje Arts (leerkracht)

Informatie-ochtenden

Kom een kijkje nemen

We organiseren regelmatig informatie-ochtenden. U ontvangt meer informatie over ons onderwijs en de visie van de school. Daarna ziet u tijdens de rondleiding hoe we dit in de praktijk toepassen.


Data en aanmelden
Image