Image

Onze visie

In onze samenleving wordt er al op jonge leeftijd verwacht dat kinderen flexibel kunnen omgaan met veranderingen en een bepaalde mate van zelfstandigheid beheersen. Om snel te kunnen schakelen is het belangrijk dat kinderen kunnen reflecteren en eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Verantwoordelijkheidsgevoel vinden wij hierin essentieel. Verantwoordelijk zijn voor je eigen handelen en je verantwoordelijk voelen voor een ander en je omgeving. Ons team vindt het belangrijk dat kinderen hierin begeleiding krijgen. Wij willen kinderen stapsgewijs leren hoe je leert (bewust) leren, welke aanpak bij jou past en welke doelen je wilt behalen binnen jouw eigen ontwikkeling. Hoe we dit doen, is samen te vatten met de drie kernwoorden: samen-onderzoeken-schitteren.
Image

Samen

Ons team heeft vertrouwen in ieder kind, in elkaar en in zichzelf. Wij dragen uit dat ieder kind uniek is en een waardevolle bijdrage heeft binnen de groep en de school.

We leren de kinderen samenwerken en zo ontdekken zij dat ze elkaar nodig hebben om tot een leerresultaat te komen.

Wij staan voor de veiligheid van ieder kind. Zonder veiligheid kom je niet toe aan zelfontplooiing (leren). Wij zijn een Vreedzame School. Kinderen leren zichzelf kennen, om te gaan met conflicten en om te gaan met verschillen.

Onderzoeken

Wij vinden het belangrijk dat kinderen lef tonen. Het lef hebben dingen in twijfel te trekken, het lef hebben om vragen te stellen, het lef hebben zich kwetsbaar op te stellen en uiteindelijk het lef hebben zich te durven afvragen waarmee zij zich in de wereld willen verbinden.

Wij stimuleren kinderen daarom creatief te denken en met een open blik naar de wereld om hen heen te kijken. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij de dimensies van de 21st century skills.

Image
Image

Schitteren

Ons team is trots op onze kinderen. We helpen de kinderen te ontdekken waar zij trots op zijn. Trots op zichzelf, maar ook trots op de ander.

Wij bieden ieder kind de kans te schitteren binnen zijn talent. Schitteren zit niet alleen in de grote processen of resultaten, het zit in de kleine dingen die voor ieder kind een persoonlijke vooruitgang betekent. Schittermomenten creëren wij voor individuele kinderen, voor de groepen en voor de hele school. Schitteren kan dus op elk moment en binnen alle gebieden.

Image

Onze identiteit


De Blauwe Aventurijn is een protestants christelijke school. In de loop van de jaren is de school gegroeid naar het model van een ontmoetingsschool. We werken vanuit Christelijke waarden en normen. Omdat er op onze school kinderen uit veel verschillende culturen en achtergronden zitten, behandelen we levensbeschouwelijke onderwerpen thematisch en betrekken we andere religies en culturen erbij. We ontmoeten elkaar vanuit het respect voor elkaars mening en overtuiging.

Het zijn en mogen zijn wie je bent vind je niet alleen terug in onze Christelijke normen en waarden, maar is verweven in alles wat wij doen. Op onze school hebben we oog en hart voor de diversiteit van de kinderen op het gebied van leren, sociaal- emotionele vaardigheden, culturele en religieuze achtergronden.

Image

Schoolgids

Onze schoolgids staat voor u klaar om te downloaden en te bekijken.

Kunt u geen PDF-bestanden openen met uw webbrowser, dan adviseren wij u om Acrobat Reader gratis te downloaden: http://get.adobe.com/nl/reader/

Open onze schoolgids

Informatie-ochtenden

Kom een kijkje nemen

We organiseren regelmatig informatie-ochtenden. U ontvangt meer informatie over ons onderwijs en de visie van de school. Daarna ziet u tijdens de rondleiding hoe we dit in de praktijk toepassen.


Data en aanmelden
Image