Image

Privacy statement

Op de Blauwe Aventurijn wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen.

In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.
Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs.
De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Onze school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met deze leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
Overige leerling-informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, ons portaal Schoudercom of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.

Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij ons per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de schooldirecteur.

Image

Cookie verklaring

Deze website gebruikt cookies om statistische gegevens te verzamelen hoe vaak de website wordt bezocht en op welke linken er wordt geklikt. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld op de gewone pagina’s. Uitzonderingen hierop zijn de pagina's met contactformulieren. Voordat uw gegevens naar ons verstuurd worden, dient u vooraf toestemming te geven.