Image

Ouderraad

Image

De Ouderraad (OR) draagt zorg voor de organisatie van veel activiteiten in onze school, zoals de kerstviering, de avondvierdaagse, het afscheid van groep 8 en de schoolfotograaf. Maar de Ouderraad wordt ook gebruikt als klankbord voor de school. Als de school wil weten hoe ouders over iets denken, kan zij een vraag bij de OR neerleggen.

De MR en OR organiseren voorafgaand aan hun vergaderingen koffieochtenden in ons ouderlokaal. Een gezellig, informeel moment waarop zij punten die besproken gaan worden op hun vergadering aan meer ouders kunnen voorleggen om zo een bredere mening te peilen. De data van OR/MR vergaderingen en koffieochtenden staan op de jaarkalender en worden aangekondigd via Schoudercom. Via dit ouderportaal kunt u ook contact opnemen met de OR.

Onze OR bestaat momenteel uit:

 • Roeland van Westerop (voorzitter)
 • Nils Bonder (penningmeester)
 • Tania Rutters (secretaris)
 • Myrthe van Schijndel
 • Marijke Kieviet-Rang
 • Branko Klawer
 • Hans Kraaij
 • José Biewenga
 • Francis de Graaf
 • Christiaan Bonebakker
 • Matthijs Weststeijn

Informatie-ochtenden

Kom een kijkje nemen

We organiseren regelmatig informatie-ochtenden. U ontvangt meer informatie over ons onderwijs en de visie van de school. Daarna ziet u tijdens de rondleiding hoe we dit in de praktijk toepassen.


Data en aanmelden
Image