Image

Ziekmelden & verlof

Image

Als uw kind ziek is, belt u tussen 8:00 en 8:30 uur met de school om uw kind ziek te melden.

Verlof aanvragen buiten de vakantieperiodes kan onder een beperkt aantal voorwaarden die door de wet zijn voorgeschreven. Deze voorwaarden te vinden op de site van Gemeente Utrecht.

U kunt verlof voor uw kind(eren) aanvragen via het onderstaande formulier. De directeur zal uw aanvraag in behandeling nemen en u zo snel mogelijk laten weten of het aangevraagde verlof akkoord is.

Ongeoorloofd verzuim (dit is verlof zonder toestemming) en langdurige afwezigheid door ziekte moeten wij als school melden bij de verzuimambtenaar van de gemeente Utrecht.


Naar het formulier 'verlofaanvraag'

Verlofaanvraag

Stuur uw aanvraag

Uw aanvraag zal in behandeling worden genomen door de directeur. Zij zal u zo snel mogelijk laten weten of het aangevraagde verlof akkoord is.

Image