Blauwe Aventurijn ster blauwBlauwe Aventurijn ster paarsBlauwe Aventurijn ster groen

De school in hoograven waar kinderen leren schitteren

Wij zijn een vreedzame school waar kinderen zichzelf kunnen zijn. Ze kunnen stralen op hun eigen unieke manier.
Missie & visie

De ontmoetingsschool voor iedereen

Bij ons mag je zijn wie je bent. We hebben oog en hart voor diversiteit. Zowel op onderwijsgebied als op het gebied van cultuur en religie.

Visie samen icoon

Samen

Je leert elkaar kennen en je kunt veilig samenwerken.

Visie onderzoeken icoon

Onderzoeken

Je mag creatief denken. Kijk met een open blik om je heen.

Visie schitteren icoon

Schitteren

We leren je om te schitteren binnen jouw eigen talent.

Leerlingen van verschillende groepen helpen elkaar
Lees 'Missie & visie'
Social media

Recent op Instagram

Dit hebben wij recent op Instagram geplaatst.

Bekijk ons profiel
Contact

Meeste gestelde vragen

Snel antwoord op uw vraag. U kunt ons ook altijd bellen of e-mailen.

Mag mijn kind buiten de schoolvakanties afwezig zijn?

Knop openen menu

Is uw kind 4 jaar? Dan is uw kind niet leerplichtig. Uw kind mag dan ook buiten de schoolvakanties een dag(deel) afwezig zijn. Wij adviseren echter om uw kind zoveel mogelijk lessen te laten volgen.

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Is uw kind buiten de schoolvakanties afwezig, dan wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim. Een uitzondering hierop is afwezigheid door ziekte.

Houdt u er rekening mee dat wij als school verplicht zijn om ongeoorloofd verzuim en langdurige afwezigheid door ziekte te melden bij de verzuimambtenaar van de gemeente Utrecht.

Wat zijn de mogelijkheden voor de buitenschoolse opvang?

Knop openen menu

De buitenschoolse opvang Eigenwijs (Ludens) is gevestigd in ons schoolgebouw. De leerlingen maken gebruik van twee lokalen, een gymzaal en het grote speelplein.

De leerlingen kunnen lekker dansen, gymen en in de zandbak spelen. Speciaal voor de oudere leerlingen is er een tafeltennistafel en een chillhoek. Een aantal keer per jaar worden er workshops georganiseerd.

Op de website van Ludens leest u meer over locatie Eigenwijs.

Hoe worden ouders betrokken bij het onderwijs?

Knop openen menu

Wij geloven dat de ontwikkeling van een kind een samenwerking is tussen het kind, de ouders en de school. Hoe wij u als ouder betrekken bij ons onderwijs leest u op de pagina ouderbetrokkenheid.

Wat is het beleid ten aanzien van gezonde voeding?

Knop openen menu

Wij vinden het belangrijk om als school gezond eten te stimuleren. 's Ochtends eten de leerlingen hun zelf meegebrachte fruit en drinken zij een gezonde drank, zoals water. Tijdens de lunchpauze eten de kinderen hun zelf meegebrachte lunch. Hiervoor geldt dat we u vragen een gezonde lunch mee te geven. Gewoon brood en een niet-koolzuurhoudende drank is uitstekend. Voor traktaties wordt er in elke nieuwsbrief een gezonde traktatie gedeeld.

Hoe wordt de veiligheid van mijn kind gewaarborgd?

Knop openen menu

Een veilig pedagogisch klimaat voor leerlingen en leerkrachten. Pas dan kan een mens tot ontwikkeling komen. We praten uit principe niet "over" anderen, maar vooral "met" anderen. We willen binnen onze school werken aan een positief "wij-gevoel" waarbinnen iedereen zich welkom voelt. Dit doen wij door middel van de methode Vreedzaam.

Wij zijn een Vreedzame school. Op onze school hebben we ook een "pestprotocol" opgesteld. De veiligheid is daarbij ook in een aantal wetten verankerd. Onze school beschikt over een veiligheidsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Dit ligt ter inzage op school / Social schools.

Hoe is het beleid op gebied van telefoons en schermtijd?

Knop openen menu

Wij kiezen bewust om onze leerlingen in bijv. een werkschrift en boek te laten werken. Schermtijd is hierdoor zo minimaal mogelijk en alleen als het toegevoegde en educatieve waarde heeft. Ook hier maken we bewuste keuzes wanneer een scherm echt meerwaarde heeft om te leren.

Steeds meer kinderen beschikken over een eigen mobieltje, fototoestel en/of filmtoestel. Ouders vragen regelmatig of hun kind een dergelijk apparaat mag meenemen, bijvoorbeeld tijdens de schoolreis. We kunnen dit echter niet toestaan. Niet alleen vertegenwoordigt elk toestel een behoorlijke financiële waarde, ook is de privacy van leerlingen in het geding. Tijdens schooltijd adviseren we daarom dergelijke apparaten niet mee te nemen. Wanneer een leerling toch een mobiel bij zich heeft zal deze moeten worden opgeborgen in zijn/haar locker, geheel uit moeten worden gezet en bij eventuele schade is school niet verantwoordelijk.

Informatie ochtend

Komt u kijken op onze school?

We willen graag kennis met u maken. Daarom organiseren we regelmatig informatie-ochtenden. Komt u ook?
Meld u direct aan
Voor het goed functioneren van onze website maken wij gebruik van functionele en essentiële cookies. Deze cookies mogen wij zonder uw toestemming gebruiken. Meer informatie vindt u in ons Cookie statement.
Cookies icoon