Blauwe Aventurijn ster blauwBlauwe Aventurijn ster paarsBlauwe Aventurijn ster groen

Missie & visie

Samen, Onderzoeken, Schitteren
scroll naar beneden
Leerlingen van verschillende groepen helpen elkaarGekleurde balk onder foto
Missie en visie

Samen leren groeien

In onze samenleving wordt veel van kinderen verwacht. Ze moeten vroeg leren omgaan met veranderingen en ze moeten hun zelfstandigheid ontwikkelen.

Reflectie en eigenaarschap van het leerproces, gekoppeld aan verantwoordelijkheidsgevoel, zijn bij ons essentieel. Ons team begeleidt kinderen stapsgewijs in bewust leren, ontdekken van hun aanpak, en het stellen van persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

Samengevat in drie kernwoorden: Samen, Onderzoeken, Schitteren.

1. Samen

Ons team heeft vertrouwen in ieder kind, in elkaar en in zichzelf. Wij dragen uit dat ieder kind uniek is en een waardevolle bijdrage heeft binnen de groep en de school.

We leren de kinderen samenwerken en zo ontdekken zij dat ze elkaar nodig hebben om tot een leerresultaat te komen.

Wij staan voor de veiligheid van ieder kind. Zonder veiligheid kom je niet toe aan zelfontplooiing (leren). Wij zijn een Vreedzame School. Kinderen leren zichzelf kennen, om te gaan met conflicten en om te gaan met verschillen.

2. Onderzoeken

Wij vinden het belangrijk dat kinderen lef tonen. Het lef hebben dingen in twijfel te trekken, het lef hebben om vragen te stellen, het lef hebben zich kwetsbaar op te stellen en uiteindelijk het lef hebben zich te durven afvragen waarmee zij zich in de wereld willen verbinden.

Wij stimuleren kinderen daarom creatief te denken en met een open blik naar de wereld om hen heen te kijken. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij de dimensies van de 21st century skills.

3. Schitteren

Ons team is trots op onze kinderen. We helpen de kinderen te ontdekken waar zij trots op zijn. Trots op zichzelf, maar ook trots op de ander.

Wij bieden ieder kind de kans te schitteren binnen zijn talent. Schitteren zit niet alleen in de grote processen of resultaten, het zit in de kleine dingen die voor ieder kind een persoonlijke vooruitgang betekent. Schittermomenten creëren wij voor individuele kinderen, voor de groepen en voor de hele school. Schitteren kan dus op elk moment en binnen alle gebieden.

Informatie ochtend

Komt u kijken op onze school?

We willen graag kennis met u maken. Daarom organiseren we regelmatig informatie-ochtenden. Komt u ook?
Meld u direct aan
Voor het goed functioneren van onze website maken wij gebruik van functionele en essentiële cookies. Deze cookies mogen wij zonder uw toestemming gebruiken. Meer informatie vindt u in ons Cookie statement.
Cookies icoon