Blauwe Aventurijn ster blauwBlauwe Aventurijn ster paarsBlauwe Aventurijn ster groen

Onderwijs

Wij zijn een vreedzame school.
scroll naar beneden
Leraar voor de klasGekleurde balk onder foto
Onderwijs

Een thematische en vreedzame school

We zijn een vreedzame school. Zo bieden we lessen en groepsvergaderingen aan. We hebben mediatoren, een leerlingenraad en een vreedzame kinderraad.

We werken aan de basisvaardigheden, zoals spelling, rekenen en lezen. Verder bieden wij door middel van thematisch onderwijs begrijpend lezen, taal en woordenschat aan. Hierdoor ontstaat er voor kinderen een rijke leeromgeving. Alle ontwikkelingen houden bij in een prachtig op maat gemaakt (digitaal) portfolio.

We vertellen u hieronder graag meer over deze uitgelichte onderwerpen:

Thematisch onderwijs

We gebruiken de thematische methode 'VierKeerWijzer' voor de zaakvakken (natuur, geschiedenis, aardrijkskunde). Dit benadrukt meervoudige intelligenties, waarbij leerlingen ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze verder moeten onderzoeken. Het thema wordt verder geïntegreerd binnen de vakken taal en Close Reading (begrijpend lezen).

Elk thema heeft 5 onderzoeksvragen en eindigt vaak met een expositie of voorstelling voor ouders en leerlingen. Vanuit deze uitgangspunten kunt u de VIER goed terugzien tijdens de lessen:

V = Vragen
I = Ik ( onderzoeksvragen )
E = Experimenteren & Ervaren
R = Resultaat

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we naar de website van VierKeerWijzer.

Bezoek VierKeerWijzer

Vreedzaam

We willen een veilige omgeving zijn, zowel fysiek als sociaal. We gebruiken daarom het programma ‘Vreedzaam’. Hierin leren we kinderen om te gaan met verschillen, luisteren naar elkaar en samen zoeken naar oplossingen. Het programma stimuleert dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een goede sfeer op school.

Ook is er aandacht voor actief burgerschap. In elk leerjaar wordt een breed scala aan activiteiten aangeboden aan de hand van de volgende thema’s: onze klas, conflicten, communicatie, gevoelens, mediatie, anders en toch samen.

In de wijk Hoograven wordt dit programma ook uitgebreid naar een ‘VreedzameWijk’.

Meerbegaafde kinderen

We bieden meerbegaafde leerlingen gerichte uitdaging aan binnen de reguliere stof. Daarbij gebruiken we methoden zoals "Rekentijgers", "Kien" en "Denken over taal".

We zetten Denksleutels in om het hoger orde denken te activeren. Tijdens de dagelijkse lessen trainen we deze leerlingen extra op executieve functies, inzetten van verschillende denkstijlen en de mindset.

Twee keer per maand hebben we "grote vooruitwerklab-lessen" gericht op bewustwording en toepassing van diverse denkstijlen. Daarnaast hebben we de Da Vinci klas binnen onze unit (4 scholen van PCOU die nauw samenwerken). Hier kunnen leerlingen wekelijks hoogbegaafdheidsonderwijs krijgen van specialisten.

Leerlingenzorg

We streven ernaar elk kind te laten schitteren door hun individuele behoeften te begrijpen en ondersteunen. In samenwerking met leerlingen en ouders ontwikkelen we individuele plannen.

Bij speciale zorg werken we samen met onze intern begeleider, gespecialiseerd in onderwijsondersteuning voor kinderen met diverse behoeften, inclusief dyslexie en meerbegaafde leerlingen. Het gaat dan voornamelijk om kinderen met gedrag-, leer- of sociaal emotionele ontwikkelpunten.

Externe partijen

We werken met veel externe partijen. Met de samenwerkingen proberen we de leerlingen de passende zorg of ondersteuning te bieden.

Een aantal externe partijen waar wij intensief mee samenwerken:

  • Buurtteam Zuid
  • Kind en motoriek
  • Jeugdgezondheidszorg
  • Samenwerkingsverband
  • Auris / Kentalis
  • Dyslexiebehandelaar
  • Orthopedagoog
  • Zien in de klas

Daarnaast werken we ook met veel externe partijen samen om ons cultureel aanbod rijker te maken. In ons ondersteuningsplan leest u wat de externe partijen binnen onze school doen.

Bekijk documenten
Informatie ochtend

Komt u kijken op onze school?

We willen graag kennis met u maken. Daarom organiseren we regelmatig informatie-ochtenden. Komt u ook?
Meld u direct aan
Voor het goed functioneren van onze website maken wij gebruik van functionele en essentiële cookies. Deze cookies mogen wij zonder uw toestemming gebruiken. Meer informatie vindt u in ons Cookie statement.
Cookies icoon